La presa Gibe 3 · EtiòpiaMATANT EL BATEC DEL RIU OMO

Mig milió de persones viuen al llarg del baix Omo, en una regió aïllada al sud-oest d’Etiòpia i al
voltant del llac Turkana (al nord de Kenya), que rep les aigües del riu Omo. Els cultius, la ramaderia
i la pesca d’almenys vuit comunitats indígenes d’Etiòpia depenen dels cicles estacionals del riu, que
avui, tanmateix, estan amenaçats per la construcció d’una gran presa hidroelèctrica, Gibe 3.

El projecte es va adjudicar a l’empresa italiana Salini, un gegant de la construcció, per 1,7 milions de
dòlars sense concurs públic, la qual cosa planteja seriosos dubtes sobre la transparència del procés.
A més, els drets de les comunitats de la vall del baix Omo han estat ignorats, fins a la data, tant per
la legislació etíop com pels organismes internacionals, en la mesura que es posen en greu risc els seus
mitjans de subsistència.

La presa Gibe 3, sense plans de mitigació de danys, afectarà greument la qualitat de vida de la majoria
de la població del baix Omo i el llac Turkana, generant seriosos problemes de fam i salut i la dependència
de l’ajuda alimentària, alhora que pot crear conflictes entre les comunitats de la zona per l’accés als
recursos i trencar l’equilibri social de la regió.

Texto: Terri Hathaway
Fotografia: Brent Stirton

This entry was posted in Degradació d’ecosistemes aquàtics i fam. Bookmark the permalink.

Comments are closed.