Aigua, Rius i Pobles

Vivim al Planeta Blau, al Planeta Aigua. Tanmateix, 1.100 milions de persones no tenen garantit l’accés a l’aigua
potable i cada dia moren unes 10.000 per aquest motiu, la majoria de les quals són nens. Afrontem les conseqüències
de la crisi d’insostenibilitat per contaminació i destrucció d’aiguamolls, rius i aqüífers. Primer han mort peixos…
després les persones més vulnerables.

L’extracció abusiva de cabals, la dessecació d’aiguamolls, la tala de boscos i manglars, juntament amb la fragmentació
de l’hàbitat fluvial amb grans preses han ensorrat la vida dels nostres rius i han fet desaparèixer la pesca: la
proteïna dels pobres.

La Comissió Mundial de Preses estima que les 45.000 grans preses construïdes al llarg del segle XX han fet desplaçar
entre 40 i 80 milions de persones, en resultar inundats els pobles on vivien.

La privatització dels serveis d’aigua i sanejament com a conseqüència de la pressió del Banc Mundial ha agreujat la
vulnerabilitat dels més dèbils, en transformar els ciutadans en clients i en ignorar que l’accés a l’aigua potable ha
de ser considerat i garantit com un dret humà.

Afrontem, en definitiva, una crisi global de l’aigua, un veritable holocaust hidrològic, en què les víctimes són
invisibles, llunyanes i sense rostre; prescindibles en la nostra consciència.

“Aigua, Rius i Pobles” s’ha proposat donar la paraula a aquestes persones, a la vegada víctimes i lluitadores per un
món més just, digne i sostenible. Potser no tenen “la solució” als problemes; però els pateixen en primera línia i,
per això mateix, mereixen ser escoltades i tingudes en compte.

Pedro Arrojo Agudo
Director de Aigua, Ríus i Pobles

Comments are closed.